U partnerstvu sa Privrednom komorom Beograda

Milivoje Miletić PKB

Saradnja Moje Srbije i Privredne komore Beograda

Udruženje građana Moja Srbija i Privredna komora Beograda, uz podršku Grada Beograda, pokrenuli su kampanju humanitarnog karaktera, čiji rok nije ograničen pod nazivom „Čisto lice Srbije“, najavljenio je danas u Privrednoj komori Beograda.

Na konferenciji za novinare održanoj tim povodom, predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić rekao je da je osnovni cilj akcije, pored pomoći onima kojima je neophodna, podizanje svesti građana i privrede o značaju dobrog upravljanja otpadom u borbi za očuvanje životne okoline.

Privredna komora Beograda ima poseban interes da bude organizator, učesnik i promoter ovakvih aktivnosti u saradnji sa Gradom, jer se na taj način jača ekološka svest privrede, pojedinaca i institucija. Preko našeg Centra za ekologiju i Grupacije za reciklažu i upravljanje otpadom, želimo da, u ovoj oblasti, pružimo konkretne rezultate, što je veoma složen i važan posao, posebno ako se ima u vidu ono što se od nas zahteva kroz poglavlje 27 u pregovorima sa Evropksom Unijom, ocenio je Miletić.

Zamenik gradonačelnika Beograda, Andreja Mladenović naveo je da je saradnja Grada i Privredne komore Beograda svakim danom snažnija, o čemu najbolje govore zajedničke akcije u različitim oblastima. Kampanja „Čisto lice Srbije“ doprineće rešavanju jednog od najvećih problema u Gradu, zbrinjavanju otpada, rekao je Mladenović. On je naveo da je Beograd doneo svoj lokalni plan upravljanja otpadom, formirana je Direkcija za upravljanje otpadom pri Sekrertarijatu za zaštitu životne okoline i naporno se radi na tome da ekologija dođe u fokus aktivnosti u glavnom gradu. U završnoj fazi je veliki projekat, koji će zaživeti početkom iduće godine, vezan za Deponiju Vinča i javno privatno partnertsvo. To će biti pravi primer na koji način se može rešiti jedno goruće pitanje u glavnom gradu, rekao je Mladenović i podsetio da Beograd sada ima samo jedno odlagalište otpada, koje je više smetlište nego deponija. Akcenat je na reciklaži i odvajanju otpada i u to moraju aktivno da se uključe građani i privreda, a na ovaj način to povezujemo i sa humanitarnim radom, istakao je Mladenović i najavio da će se Grad Beograd prvi uključiti u ovu akciju.

Kampanja „Čisto lice Srbije“ realizovaće se preko Reciklažnog centra Božić i sinovi i „Humanirane fondacije Novi Beograd“, a pojedinci, institucije, kompanije i lokalne samouprave, koje se uključe, odreći će se pripadajuće novčane naknade koja će biti usmerena u humanitarne svrhe. Značajan deo kampanje predstavljaće akcija „Čisto lice moje opštine“ čiji će nosioci biti lokalne samouprave.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.