Čukarica i Rakovica opravdale očekivanja

Čisto lice Čukarice i Rakovice

„Čisto lice Čukarice“ i „Čisto lice Rakovice“ dale odlične rezultate

U Beogradu, u opštinama Čukarica i Rakovica, tokom jeseni su organizovane akcije Čisto lice Čukarice i Čisto lice Rakovice. Ove akcije su realizovane u okviru kampanje Čisto lice Srbije, koju sprovode udruženje građana Moja Srbija i Privredna komora Beograda, uz podršku Grada Beograda i u saradnji sa Reciklažnim centrom „Božić i sinovi“.

Osnovni cilj kampanje „Čisto lice Srbije“ je podizanje svesti građana o značaju reciklaže i separacije otpada. Naime, u Srbiji se, za razliku od razvijenih zemalja, reciklira mali procenat otpada oko 10-15% , za razliku od Evrope gde taj procenat iznosi oko 50%. Neadekvatno upravljanjem otpadom predstavlja najveći ekološki problem u Srbiji za čije postojanje je odgovorno društvo u celini. Da bismo dostigli nivo reciklaže otpada kakav je u zemljama zapadne Evrope, neophodno je da, osim zakonskih propisa, podignemo svest kod kompanija i svih građana Srbije o značaju odgovornog upravljanja otpadom kako za privredu zemlje, tako i za okolinu u kojoj živimo.

U Srbiji je ustaljena praksa da kompanije koje se bave reciklažom plaćaju firmama i pojedincima za svaki kilogram preuzetog otpada. Kroz kampanju „Čisto lice Srbije“ pozvana su pravna i fizička lica da doniraju svoj elektronski i električni otpad u humanitarne svrhe. Posebna pažnja je pri tome usmerena na mlade i na njihovu edukaciju o ovim pitanjima.

Za odlične rezultate akcije „Čisto lice Čukarice“ i „Čisto lice Rakovice“ posebno su zaslužna opštinska rukovodstva, koja su, osim finansijske podrške, pružila i logističku podršku organizacijama događaja.

Tokom četvorodnevne kampanje, u akciju se uključio veliki broj škola, firmi i organizacija, kao i značajan broj fizičkih lica. Za fizička lica je bio obezbeđen broj telefona putem koga su mogli da prijave svoj kabasti otpad, a vozilo reciklažnog centra „Božić i sinovi“ je obilazilo adrese i prikupljalo prijavljene uređaje. Za pravna lica je reciklažni centar obezbedio besplatnu izradu pravno obavezujuće dokumentacije za preuzeti otpad.

U okviru ove dve akcije je prikupljeno oko 5.000kg elektronskog i električnog otpada, na osnovu čega su devojčica Svetlana iz Sremčice, koja boluje od veoma teške bolesti, i Društvo za cerebralnu i dečju paralizu opštine Rakovica, dobili značajnu finansijsku pomoć.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.